Torsk (gadus)

Torsk er vel nok mest kendt for at være en fantastisk spisefisk. Den er desværre blevet et mindre kendt emne mange steder ved kysterne, hvor der tidligere kunne fanges en del. De største af dem, de skal dog under alle omstændigheder findes på en dybde af 100 meter eller mere, de kan dog også veje helt op til 40 kilo.

Torsken foretrækker det kolde vand og træffes bedst ved kysterne i foråret og efteråret, gerne ved solnedgang og timerne herefter.

En voksen torsk lever mere eller mindre af alt den kan finde. Krabber, orme, sild og tobis bliver spist med stor glæde og de helt store fisk, de tager da også gerne en fladfisk.

 

Mindstemål og fredning

35 cm. i Nordsøen, Ringkøbing Fjord og Limfjorden.
30 cm. i Skagerak og Kattegat.
38 cm. i Østersøen og Bælterne.