Skrubbe (platichthys flesus)

En skrubbe er normalt omkring de 30 cm., men der ses eksempler på længder op til 50 cm. og en vægt på omkring de 3 kilo. Fisken trives lige så godt i ferskvand, som i saltvand. Hvis du f.eks. fisker i fjorden og kender et sted med ferske tilløb, så er det bare ud med snøren. De største skrubber fanges for det meste om efteråret og gerne i aftentimerne.

Skrubben kan kendes ved, at siden med øjnene er ru. Det er ret nyttigt at vide, da en skrubbe også kan have de røde pletter som en rødspætte. Fanger man sådan en skrubbe, så er der højst sandsynligt tale om en krydsning – mellem en rødspætte og en skrubbe. Arterne får afkom med hinanden, disse er dog ikke effektive til at reproducere.

 

Mindstemål og fredning

25,5 cm. i Nordsøen, Ringkøbing Fjord, Limfjorden, Skagerrak og Kattegat.
23 cm. i Østersøen (underområde 22-25).
21 cm. i Østersøen (underområde 26-28).
18 cm. i Østersøen (underområde 29-32).
25,5 cm. i ferskvand.

Fra 1. februar – 30. april er hunskrubberne fredet i Østersøen underområde 22.