SILD (CLUPEA HARENGUS)

Sild svømmer altid i store stimer. Der kan være op til en million i disse stimer, så støder du først på den, så er det ud med snøren. Erhvervsfiskeri har altid været populært efter sild og det med rette, da det er en fantastisk spisefisk med mange muligheder for tilberedelse.

Den findes mere eller mindre overalt ved de danske kyster, hvor den lever af små vandlopper, krebsdyrlarver, krill og smådyr. Mange af deres byttedyr lever af plankton, så hvor der er meget af dette, der er der for det meste også sild. Sild bliver for det meste 20-25 cm., der er dog set større.

Ikke nok med at mennesket er en stor fjende, så er der både hajer, marsvin, laks og havørreder med mere. Sild er dog indrettet ret godt til at skjule sig, da de sjældent kommer ned til bunden. De er nemlig lyse på bugen og mørke på ryggen, de er med andre ord svære at se nedefra og oppefra.

 

MINDSTEMÅL OG FREDNING

20 cm. i Nordsøen, Ringkøbing Fjord og Limfjorden.
18 cm. i Skagerak og Kattegat.