Rødspætte (pleuronectes platessa)

Rødspætter er bundfisk der kan findes overalt i de danske farvande. Den lever primært på steder hvor bunden består af sand, sten og grus. Som vadefisker har jeg jævnligt skræmt de små, mens de stor gerne lever på 10-50 meters dybde.

Fisken graver sig tit ned i sandet, så det kun er øjnene der stikker op over sandet, på denne måde skjuler den sig både for fjender, samtidig med at holde øje efter byttedyr. Alt efter det miljø den lever i, så vil den have en anden farve på oversiden.

De kan få en vægt på helt op til 7 kilo, ses sjældent større end 3 kilo. De bliver altså noget større end skrubber og samtidig er de glatte på oversiden, hvor skrubben er mere ru.

 

Mindstemål og fredning

27 cm. i Nordsøen, Ringkøbing Fjord og Limfjorden.
27 cm. i Skagerak/Kattegat.
25 cm. i Østersøen og Bælterne.

Fra 15. januar – 30. april er hunrødspætter fredet i Skagerak, Kattegat, Limfjorden, Isefjorden, Roskilde Fjord og Østersøen.