Regnbueørred (oncorhynchus mykiss)

Regnbueørreden blev indført i 1885 fra Amerika og hører derfor ikke naturligt til i Danmark. Vi er dog efterhånden blevet en af de største ørredproducenter i verden. Langt de fleste regnbueørreder er opdrættede fisk, der enten benyttes ved dambrug eller til forretningerne, så fanger du en fisk ved de danske put & take-søer. så er det næsten med sikkerhed en regnbueørred.

Fisken har fået sit navn pga. den rødlige streg langs sidelinien, men den kan også gå under et andet navn. Hvis fisken undslipper et dambrug eller opdrætssted og lever sit liv i havet, så refererer man til den som en steelhead. Alt efter hvor længe de har levet i havet, så kan den rødlige stribe mere eller mindre forsvinde. Halen kan også være i flot stand, hvor den derimod tit ser klumpet ud ved put & take fiskeri.

Den er den mest fangede ørredart og det er da også put & take søernes mest udbredte fisk, så det er nok med god grund. De bliver sjældent over 75 cm. lange og 12 kilo, men alt efter søens beskaffenhed, så kan de skam godt give pæn modstand og smage godt.

 

Mindstemål og fredning

Ingen.