LAKS (SALAR SALAR)

Laks er en anadrom fiskeart, dvs. at den vandrer fra havet til ferskvand for at gyde, helt ligesom en anden velkendt sportsfisk i Danmark, nemlig havørreden. Det er en af de klart mest populære spisefisk, med et hav af tilberedningsmuligheder og er samtidig en meget eftertragtet sportsfisk. Der tales tit om stammer, når laks er emnet og det med god grund. Laks fra det ene vandløb/stamme, de parrer sig nemlig sjældent med laks fra andre. På denne måde er de forskellige laks næsten genetisk isolerede og kan derfor sammenbindes med bestemte vandløb.

Fisken går under det der kaldes ædelfisk sammen med havørreden og ædel må man sige den er. Det er en rigtig flot fisk og lever ligesom havørreden i stimer. De lever de første 1-6 år i vandløbet, før de gennemgår nogle forandringer  – en såkaldt smoltifikation. Laksen bliver slank, sølvblank og skællene løse. Den bliver i stand til at leve i saltvand.

Laksens fødeemner er meget lig havørredens, dvs. rejer, sild, tobis og krebsdyr. Når de trækker op i vandløbene for at gyde, så kan der gå flere måneder uden indtagelsen af føde. Da hannerne samtidig bruger mange kræfter på at holde et territorie og omkommer, inden de når at trække ud i havet igen, så gyder de fleste laks kun én gang i livet. De kan blive op til 40 kilo.

Forskellene på laks og havørreder kan ses her, det er vigtig viden.

MINDSTEMÅL OG FREDNING

60 cm. i saltvand.
40 cm. i ferskvand.

Fra den 16. november – 15. januar er laksen fredet, såfremt den er i yngledragt, og skal derfor nænsomt genudsættes. Hjemtag kun helt blanke fisk med løse skæl. Fisker du i vadehavet, så er fredningen gældende til den 28./29. februar.