Ising (limanda limanda)

En ising er en fladfisk er en flad fisk der minder meget om rødspætter og skrubber, men er en del mindre og mere ‘gennemsigtig’. Den findes flere steder, bl.a. i store dele af Østersøen og gerne på 1-150 meters dybde – en meget almindelig fisk i Danmark. Specielt på sidelinien er isingen let at kende, da den danner en tydelig bugt over rygfinnen og kødet minder meget om rødspættens.

Isingen lever primært på sandbund, hvor den bedre kan skjule sig for rovfisk og er derfor også, i de fleste tilfælde, sandfarvet. Fisken trives bedre i de næringssaltforurenede vande, end eksempelvis rødspætten og skrubben, og vil derfor tit kunne fanges med bundforfang og diverse orm.

 

Mindstemål og fredning

25 cm. i alle farvande.