Hvilling (merlangius merlangus)

En hvilling er en del af torskefamilien og har et lille overbid med spidse tynde tænder. Fisken svømmer i stimer, så de bedre kan klare sig mod fjender og den kan kendes på den lille sorte plet, ved roden af brystfinnen. Fisken kan blive op til 70 cm. og veje op til 4 kilo. Den lever af småfisk og dens naturlige fjender, er stort set alle fisk større end den selv og andre havpattedyr.

 

Mindstemål og fredning 

27 cm. i Nordsøen, Ringkøbing Fjord og Limfjorden
23 cm. i Skagerrak/Kattegat