Hornfisk (belone belone)

Hornfisk findes overalt i de danske farvande og lever sit liv tæt på overfladen. De kan blive op til ca. 1,2 meter og veje omkring 2 kilo, fanger du en på den størrelse, så har du fået en af de bedre. De bliver op til 18 år.

I en alder af to år bliver hornfisken kønsmoden og i stand til at gyde. Dette foregår i månederne maj-juni og her kan hornfisken opleves på lavt vand. De største fjender for en hornfisk er marsvin, større fisk og fugle.

En hornfisk er let at kende på sit lange næb, fyldt med små sylespidse tænger. Den er sølvfarvet og har ligesom ålekvabben grønne ben, hvilket skyldes et farvestof kaldet biliverdin – farven skulle ikke have nogen praktisk funktion. Fisken lever primært af krebsdyr og sekundært af småfisk som sild, brisling og tobis, her benytter hornfisken til tider ‘næbbet’, ved at svømme ind i en stime af fødeemner og slå byttet bevidstløs.

 

Mindstemål og fredning

Ingen.