Havørred (salmo trutta trutta)

Den havvandrende form af arten ørred og samtidig vel nok Danmarks ubestridte sportsfisk nummer et. Den kan findes overalt ved kysterne hele året rundt, men forår og efterår er der dog størst mulighed for succes. Ligesom en laks ændres ørredens fysik sig, så den lærer at leve i saltvand og derved blive til en havørred, der er den dominerende form for fisken. Hvis den dog bliver i vandløbet resten af sit liv, så vil den blive kendt som en bækørred og vandrer den til en sø, en søørred. Det er en anadrom fiskeart, ligesom laksen.

De første 1-5 år i havet vokser den sig stor og lever af tanglopper, tobis, sild, mysis, rejer, hundestejler, kutlinger og hvad der ellers bevæger sig. Herefter vandrer den tilbage til vandløbene for at gyde. For de fleste havørreder sker dette fra maj-november.

Udseendemæssigt er de meget lig laksen og begge fisk skifter til gydedragt, så der er god grund til at tvivle i visse tilfælde og det betyder meget, da mindstemålene jo er meget forskellige. Der er dog forskelle ved halefinnen, gællerne og pletterne. Forskellene kan ses her.

 

Mindstemål og fredning

40 cm. uanset hvor.

Fra den 16. november – 15. januar er havørreden fredet, såfremt den er i yngledragt, og skal derfor nænsomt genudsættes. Hjemtag kun helt blanke fisk med løse skæl. Fisker du i vadehavet, så er fredningen gældende til den 28./29. februar.