Limfjorden / Morsø

Limfjorden har i sig selv været en glemt perle, når det kommer til havørredfiskeri, og oven i det, så er kysterne rundt om Morsø helt fantastiske og byder på mange naturoplevelser. Omgivelserne er utroligt smukke og havørrederne er mange, når først man lærer sine pladser at kende – akkurat som alle andre andre steder.
Title Address Description
Feggerøn
581,7900, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkHelt oppe på nordligste spids af øen finder man Feggerøn, der er en meget scenarisk flot plads. Man parkerer ved Færgepladsen og derfra er der en god gåtur på ca 2km ud til spidsen af rønnen, men der kan heldigvis fiskes hele vejen derud. Fiskeriet foregår over en god varieret bund og ude på spidsen er der både kraftig strøm og dybt vand.
Feggeklit
581 77, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkPå vej ud mod Feggerøn, færgen eller måske Feggesund Færgekro, der kommer man forbi Feggeklit på østsiden. En meget betagende og smuk plads, hvor man fisker med op til 25 meter høje klitter i ryggen og da der er dybt tæt på land, så er pladsen ikke så egnet til fluefiskeri. Parkeringen sker inde i siden af vejen, hvor man så går resten af vejen.
Hulhøjen
Kraghøjvej 44, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkEndnu et helt fantastisk, roligt og flot sted. Som flere andre steder rundt om øen, så fiskes der med skrænter i ryggen, men her skal der være meget højvandet, før det ikke kan lade sig gøre at fiske med flue. Der er flere parkeringsmuligheder og her er den letteste valgt, selvom det betyder en lille gåtur. Bunden er meget varieret og når man rammer skrænterne, så skal man lige holde øje med hvor man sætter sine fødder. Her er der nogle steder hvor man kan se jordens kraftige plader af ler, er skubbet mod hinanden og har skabt render.
Ejerslev Havn
Utkærvej 10, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkEn lille hyggeligt havn hvor der også flere år i træk har været indvejning til Morsø Lystfiskerforenings konkurrence ‘Ørreddage’. Fra havnen fiskes der mod nord og Hulhøjen, hen over god skiftende bund.
Buksør Odde
Strandvænget 57, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkParkering foregår på Strandvænget ved siden af vejen, et sted man ikke holder i vejen. Herfra er der så en rask gåtur på små 3km til spidsen. På vejen derud er der overvejende sandbund, men spidsen byder på mere varierende bund og badekar.
Skarum
Strandgaden 62, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkPladsen byder på ålegræs, småsten og rev – selvfølgelig også fisk. Parkeringen foregår ved Skarum Strand, hvor man skal være opmærksom på helårsfredningen ved Skarum Å, og så fiskes der ellers mod syd.
Sillerslev Øre
Gammel Færgevej, 7990 Øster Assels, DanmarkParkering for enden af Gammel Færgevej ved siden, så man ikke holder i vejen. Herfra fiskes der primært mod syd og over dybt vand med stærk strøm. Der kan også fiskes mod nord, men vær da blot opmærksom på halvårsfredningen ved Sillerslev Å.
Sønderby Havn
Havnevej 75, 7990 Øster Assels, DanmarkEr man til en stille tur med mulighed for havørred, ål og ålekvabbe, så er en tur på havnen altid hyggelig – parkering på havnen.
Hestør Odde
Limfjorden, DanmarkEn odde med god og varieret bund til begge sider, med masser af fødeemner og derfor også fisk på begge sider. For enden af Hesterøroddevej er der mulighed for parkering tæt på vandet og fiskeririet kan startes allerede her og videre mod syd.
Store Rotholm
Serupsvej, 7990 Øster Assels, DanmarkMeget blandede bundforhold kendetegner pladsen – vekslende dybder, tangbuske, ålegræs, små sten, store osv. Masser af gode steder for fiskene, både til at gemme sig eller til at jage. Parkering tæt ved stranden, dog med et stykke til pladsen på gåben.
Glomstrup Vig
Søndermarken 3, 7970 Morsø, DanmarkEn lavvandet vig med rigtig gode bundforhold og masser er fersk vand, der løber ud inde i bunden af vigen – noget havørrederne generelt elsker og øger mulighederne. Hold dog øje med fredningszonerne. Parkering sker lidt midt i det hele ved vejsiden, med en gåtur ned over en markvej.
Mågerodde
Ørndrupvej 119, 7960 Karby, DanmarkEn speciel plads med en del strandsøer, der i de kolde måneder kan tiltrække lidt ekstra havørreder. En god plads til fluefiskeri. Parkering foregår et stykke fra vandet i vejsiden. Sørg for ikke at holde i vejen og samtidig komme så tæt på målet som muligt, så der ikke skal gåes så langt.
Tæbring
Præstegårdsvej 2, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkDer parkeres ved Tæbring Kirke og herfra fiskes der mod øst – et rigtig godt havørredstræk med ålegræs og muslingebanker. Hold øje med fredningen ved Votborg Å.
Dragstrup Vig
Fjordvangen 2, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkDragstrup Vig har altid været populær i jagten efter havørreder på Mors, helt med rette, de er der nemlig altid. Hele vejen rundt i vigen er der en del steder med ålegræs og muslingebanker og parkering kan lade sig gøre flere steder, men syd er mest kendt og foregår ved Tæbring Kirke, hvor fra man kan komme ned til vandet.
Revlkær Hage
Vestermarken 23, 7950 Erslev, DanmarkEndnu en af de gode pladser, hvor bl.a. bundforhold og dybder spiller godt op mod hinanden og ofte kaster fisk af sig. Har man god tid, så kan fiskeriet også fortsætte langs nordsiden af Dragstrup Vig. Parkering i vejsiden og gåben ned over markvej.
Rovvig
Fjordkær 58, 7950 Erslev, DanmarkEn af de mange små vige langs kysterne på Mors. I bunden af vigen er der en uafbrudt tilførsel af ferskvand fra Thorup-Skallerup Bæk, hvilket gør pladsen til en værdig vinterplads. Bækken er dog også halvårsfredet, hvilket betyder fiskeriet primært foregår omkring de to pynter Skallerup Hage (nord) og Flejskær Hage (syd). Parkering tæt på kysten for enden af grusvej.
Øst Vildsund
Sundbyvej 237, 7950 Erslev, DanmarkParkering til denne smukke plads er ved Øst Vildsund Havn og herfra er der ikke mange meter, til fiskeriet kan påbegyndes – A26 skal dog lige krydses, så hold øjnene godt åbne, for der er god trafik på strækningen. Strækket er langt og fyldt med forskellige indtryk. Med en flot del af Thy liggende på den anden side og vekslende bundforhold på egen side, er det klart en af de smukkeste pladser på øen.
Sundby Stengrund
Nørrekærvej 9, 7950 Erslev, DanmarkFantastisk plads med god strøm i vandet og hvert år store fisk. Der skal vades med forsigtighed, da store del af strækket består af ler, hvilket kan gøre bunden glat og vandet usigtbar – store skrænter i ryggen. Parkering foregår et stykke fra pladsen ved Klovbakker, hvor der også er shelter.
Gullerup
Grydhøjvej 25, 7950 Erslev, DanmarkEndnu en plads der ofte kaster gode fisk af sig og er der en dag, hvor intet virker og går som det skal, så byder Gullerup Kro på stegte ål, når man nu alligevel parkerer der. Pladsen veksler mellem ålegræs, tangbuske, store sten og muslingebanker.
Hanklit
Hanklitvej 23, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkEn klar favoritplads der indbyder til fantastisk fiskeri og store fisk. Der kan fiskes med flue, men det er oplagt at vælge spinnegrejet her og bare give den gas. Dybden bliver rimelig hurtig god, bunden er blandet godt af store sten og tangplanter og det hele bliver toppet med en god strøm. Hanklit er samtidig en turistattraktion, så man er sjældent helt alene. Fantastisk smuk plads.
Skibsted Strand
Skibstedvej 57-49, 7900, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkMidt mellem Hanklit og Søbugten ligger Skibsted Strand, der bliver lidt en glidende overgang af begge. Spredte store sten, tangplanter, ålegræs, muslingebanker og bagvedliggende skrænter.
Søbugten
Saltbækvej, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkEn undervurderet plads med skiftende bundforhold, badekar og revler. Den bedste måde at affiske pladsen på, er ved at gå på stranden hele vejen ud til spidsen mod vest, der ligesom deler stykket op til Skibsted og så fiske koncentreret tilbage til bilen. Der er gode muligheder for fisk og til tider også store af slagsen. Parkeringen er tæt på vandet, på en mindre holdeplads.
Skranderup
Ropsøvej 34, 7900 Nykøbing Mors, DanmarkPladsen er fantastisk – intet mindre. Den indeholder to dele og meget forskellige former for muligheder. Den første mulighed er mod syd, hvor man fisker med skrænter i ryggen og ud over revler, tangplanter og meget forskellige dybder. Mod nord er der så ‘det flade stykke’, som faktisk ikke er så fladt endda. Der fiskes ud over ålegræs, fordybninger, badekar og længere ude mod spidsen også revler og muslingebanker. Efter spidsen starter der et fredet reservat.
Share This