Mariagerfjord

Danmarks smukkeste fjord, Mariagerfjord, bugner af gode fiskepladser – det havde næsten været lettere at vise, hvor man ikke kan fiske. Ligeledes er der bare noget over de rigtige fjordfisk her, de er stærke og de ser ud til at have gydedragt året rundt. Smukke, tykke og stærke.

Sildehagen / Sandskredet

Parkering ved Hobro Lystbådehavn og lige umiddelbart øst herfor, der kommer Sildehagen. En plads med gode bundforhold for havørredens fødeemner og selvfølgelig havørreden. Flere steder i fjorden er der underjordiske kildevæld og dette er et af stederne, så vær opmærksom på evt. blød bund.

Fortsætter man sit fiskeri mod øst, så kommer man til næste plads, Sandskredet, en skrænt. Bunden er lidt mere rå end ved Sildehagen, ellers er det bare at give den gas mellem odderne.

Sildehagen / Sandskredet
Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro, Danmark
Parkering ved Hobro Lystbådehavn og lige umiddelbart øst herfor, der kommer Sildehagen. En plads med gode bundforhold for havørredens fødeemner og selvfølgelig havørreden. Flere steder i fjorden er der underjordiske kildevæld og dette er et af stederne, så vær opmærksom på evt. blød bund.

Fortsætter man sit fiskeri mod øst, så kommer man til næste plads, Sandskredet, en skrænt. Bunden er lidt mere rå end ved Sildehagen, ellers er det bare at give den gas mellem odderne.

Direction

Bramslev Bakker

Parkeringen foregår enten oppe ved campingpladsen eller nede ved kysten – sidste løsning koster et symbolsk beløb, da man lige skal gennem campingpladsens område. Fra parkeringsområdet kan der fiskes mod vest, så langt øjet rækker. Det er en spændende plads med mange muligheder og hvert år bliver der taget gode fisk.
Bramslev Bakker
Bramslev Bakker 5, 9500 Hobro, Danmark
Parkeringen foregår enten oppe ved campingpladsen eller nede ved kysten – sidste løsning koster et symbolsk beløb, da man lige skal gennem campingpladsens område. Fra parkeringsområdet kan der fiskes mod vest, så langt øjet rækker. Det er en spændende plads med mange muligheder og hvert år bliver der taget gode fisk.
Direction

Kielstrup Odde / Løvdal

Parkering ved skoven ned til vandet, hvor det første man skal være opmærksom på, er helårsfredningen ved søens udløb. Der fiskes derfor mod øst, eller vades gennem bugten og over til fredningsområdets slutning, hvorefter odden kan affiskes hele vejen rundt.
Kielstrup Odde / Løvdal
Under Skoven 6, 9500 Hobro, Danmark
Parkering ved skoven ned til vandet, hvor det første man skal være opmærksom på, er helårsfredningen ved søens udløb. Der fiskes derfor mod øst, eller vades gennem bugten og over til fredningsområdets slutning, hvorefter odden kan affiskes hele vejen rundt.
Direction

Stinesminde

Der parkeres ved det gamle færgeleje helt ned til kysten. Bunden er varieret af muslingebanker, sand og sten. Fisker man mod øst er vandet lavere, end ved selve leje og mod vest.
Stinesminde
Havnen 8, 9500 Hobro, Danmark
Der parkeres ved det gamle færgeleje helt ned til kysten. Bunden er varieret af muslingebanker, sand og sten. Fisker man mod øst er vandet lavere, end ved selve leje og mod vest.
Direction

Vive / Bilfragmenteringen

Parkering ved Vive Havn, der i øvrigt er et hyggeligt sted. Mod betaling er der også et lækkert shelter og mulighed for at banke sit telt op – alt sammen tæt på vandet. Fra parkering kan der fiskes i begge retninger og her er ofte fisk – vær dog opmærksom på fredningsbælter.

Fortsætter man i rask trav mod øst og helt ind i bugten, så lander man ved en anden og meget kendt plads i fjorden, nemlig bilfragmenteringen. Her er der også landet rigtig mange ørreder gennem tiden.

Vive / Bilfragmenteringen
Nygaardsvej 29, 9560 Hadsund, Danmark
Parkering ved Vive Havn, der i øvrigt er et hyggeligt sted. Mod betaling er der også et lækkert shelter og mulighed for at banke sit telt op – alt sammen tæt på vandet. Fra parkering kan der fiskes i begge retninger og her er ofte fisk – vær dog opmærksom på fredningsbælter.

Fortsætter man i rask trav mod øst og helt ind i bugten, så lander man ved en anden og meget kendt plads i fjorden, nemlig bilfragmenteringen. Her er der også landet rigtig mange ørreder gennem tiden.

Direction

Havnø

Parkering ved den lille stenmole og fiskeri efter havørreder på begge sider af denne. Det er et af fjordens smalleste steder, hvilket selvfølgelig øger mulighederne en anelse. Det betyder dog også at sejlrenden er tæt på og der kan derfor også fiskes efter fladfisk.
Havnø
Havnøvej 48, 9560 Hadsund, Danmark
Parkering ved den lille stenmole og fiskeri efter havørreder på begge sider af denne. Det er et af fjordens smalleste steder, hvilket selvfølgelig øger mulighederne en anelse. Det betyder dog også at sejlrenden er tæt på og der kan derfor også fiskes efter fladfisk.
Direction

Lovnkærgaard

Parkering foregår i vejsiden ved hele strækket, hvor der er god mulighed for at finde plads et sted. Der bliver efterhånden længere mellem pladserne på nordsiden, jo længere man kommer mod udmundingen og dette er en af de sidste. Man kommer rimelig tæt på sejrenden, men det kan godt betale sig – der er landet gode fisk på strækket.
Lovnkærgaard
Havnøvej 70, 9560 Hadsund, Danmark
Parkering foregår i vejsiden ved hele strækket, hvor der er god mulighed for at finde plads et sted. Der bliver efterhånden længere mellem pladserne på nordsiden, jo længere man kommer mod udmundingen og dette er en af de sidste. Man kommer rimelig tæt på sejrenden, men det kan godt betale sig – der er landet gode fisk på strækket.
Direction

Als Odde

Så kommer vi ikke længere ud, med mindre det er i båd. Parkeringen foregår ved caféen ned til vandet. Pladsen er mest benyttet af lystfiskere efter fladfisk, da det er tæt på sejlrenden, men i foråret og efteråret er der ikke så få gange blevet snydt en havørred eller to her.
Als Odde
Als Oddevej 98, 9560 Hadsund, Danmark
Så kommer vi ikke længere ud, med mindre det er i båd. Parkeringen foregår ved caféen ned til vandet. Pladsen er mest benyttet af lystfiskere efter fladfisk, da det er tæt på sejlrenden, men i foråret og efteråret er der ikke så få gange blevet snydt en havørred eller to her.
Direction

Lergraven

Mariagerfjords mest ucharmerende plads, men det skulle ikke være en overraskelse hvis det er den der har givet flest fisk. Parkeringen foregår ned af en lille vej og så finder man hurtigt en plads. Herfra traver man ud til fjorden, til det hul der nærmest er i vandet og affisker det. Navnet på pladsen stemmer godt overens med bunden, hvor det er en god idé at holde sig i gang hele tiden, hvis man gerne vil have begge sine vadestøvler med hjem.
Lergraven
Søhøjvej 1, 9560 Hadsund, Danmark
Mariagerfjords mest ucharmerende plads, men det skulle ikke være en overraskelse hvis det er den der har givet flest fisk. Parkeringen foregår ned af en lille vej og så finder man hurtigt en plads. Herfra traver man ud til fjorden, til det hul der nærmest er i vandet og affisker det. Navnet på pladsen stemmer godt overens med bunden, hvor det er en god idé at holde sig i gang hele tiden, hvis man gerne vil have begge sine vadestøvler med hjem.
Direction

Revsbæk

Ikke verdens største plads, men den skulle efter sigende have kastet store fisk af sig gennem tiden. Når men har fulgt stien ned til vandet, så fiskes der lidt mod vest, men hold øje med fredningenszonen og ellers fiskes der rundt om spidsen og mod øst.
Revsbæk
Mariagervej 96, 9560 Hadsund, Danmark
Ikke verdens største plads, men den skulle efter sigende have kastet store fisk af sig gennem tiden. Når men har fulgt stien ned til vandet, så fiskes der lidt mod vest, men hold øje med fredningenszonen og ellers fiskes der rundt om spidsen og mod øst.
Direction

Kongsdal

I tæt samspil med pladsen mod vest, Kongsdal Lystbådehavn, så går disse to pladser nærmest ud i et og udgør en af de lækreste pladser på sydsiden. Mariagerfjord er generelt en stor og lækker variation af bundforhold, men pladsen her ligger alligevel i den endnu bedre ende af skalaen. Der parkeres på rastepladsen og en anelse mod øst går der en sti ned mod marken og den følger man ned til vandet og fisker mod vest. Mod øst ligger der en fredningszone rimelig tæt på.
Kongsdal
Hadsundvej 114, 9550 Mariager, Danmark
I tæt samspil med pladsen mod vest, Kongsdal Lystbådehavn, så går disse to pladser nærmest ud i et og udgør en af de lækreste pladser på sydsiden. Mariagerfjord er generelt en stor og lækker variation af bundforhold, men pladsen her ligger alligevel i den endnu bedre ende af skalaen. Der parkeres på rastepladsen og en anelse mod øst går der en sti ned mod marken og den følger man ned til vandet og fisker mod vest. Mod øst ligger der en fredningszone rimelig tæt på.
Direction

Kongsdal Lystbådehavn

En super hyggelig plads med gode parkeringsmuligheder og nærliggende shelter. Der kan parkeres længere nede også, men der er en vejbom, der risikerer at lukke. Fiskeriet starter mere eller mindre fra lystbådehavnen og kan fiskes helt over til fredningen efter selve Kongsdalstykket. På de rigtige dage vælter det med fisk, ud over de brede bælter og fiskene kommer ofte helt ind på det lave vand i de mørke timer.
Kongsdal Lystbådehavn
Kongsdal Havn 8, 9550 Mariager, Danmark
En super hyggelig plads med gode parkeringsmuligheder og nærliggende shelter. Der kan parkeres længere nede også, men der er en vejbom, der risikerer at lukke. Fiskeriet starter mere eller mindre fra lystbådehavnen og kan fiskes helt over til fredningen efter selve Kongsdalstykket. På de rigtige dage vælter det med fisk, ud over de brede bælter og fiskene kommer ofte helt ind på det lave vand i de mørke timer.
Direction

Skarodde / Dania

En sjov og hyggelig lille plads, hvor man kommer tæt på sejlrenden – hvis man gerne vil det. Bunden er godt varieret med ålegræs, sten og muslinger. Sørg for ikke at holde i vejen for de der benytter pladsen dagligt.
Skarodde / Dania
Daniavej 29, 9550 Mariager, Danmark
En sjov og hyggelig lille plads, hvor man kommer tæt på sejlrenden – hvis man gerne vil det. Bunden er godt varieret med ålegræs, sten og muslinger. Sørg for ikke at holde i vejen for de der benytter pladsen dagligt.
Direction

Salten

En plads der er meget omdiskuteret, specielt i de kølige måneder. Saltværket udleder en stor del opvarmet vand, der kan tiltrække fisk i alle størrelser, på et tidspunkt hvor fiskene generelt har det lidt hårdt. Nedfaldsfisk og smolt har det med at flokkes her, ligeledes gør lystfiskerne. Debatten går på, at man muligvis burde lade fiskene have et helle, i stedet for at drive rovdrift på dem i en tid, hvor de er pressede på fysikken.

Det er selvfølgelig ikke en plads du ser nogle fra Overspringeren på – hellige eller ej, så skal vi passe på det vi har!

Salten
Daniavej 147, 9550 Mariager, Danmark
En plads der er meget omdiskuteret, specielt i de kølige måneder. Saltværket udleder en stor del opvarmet vand, der kan tiltrække fisk i alle størrelser, på et tidspunkt hvor fiskene generelt har det lidt hårdt. Nedfaldsfisk og smolt har det med at flokkes her, ligeledes gør lystfiskerne. Debatten går på, at man muligvis burde lade fiskene have et helle, i stedet for at drive rovdrift på dem i en tid, hvor de er pressede på fysikken.

Det er selvfølgelig ikke en plads du ser nogle fra Overspringeren på – hellige eller ej, så skal vi passe på det vi har!

Direction

Fladbjerg

Skønt stykke, hvor man smider bilen ind til siden, skræver over det lille grønne stykke og fisker fra vest mod øst. Der er landet mange fisk her, men det kan man jo skrive om hvert eneste stykke af Mariagerfjord. Stykket er let tilgængeligt og rigtig hyggeligt – og ofte besøgt.
Fladbjerg
Hadsundvej 11, 9550 Mariager, Danmark
Skønt stykke, hvor man smider bilen ind til siden, skræver over det lille grønne stykke og fisker fra vest mod øst. Der er landet mange fisk her, men det kan man jo skrive om hvert eneste stykke af Mariagerfjord. Stykket er let tilgængeligt og rigtig hyggeligt – og ofte besøgt.
Direction

Jomfrubakken

Parkering på rastepladsen eller spidsen, men med spidsen er man lidt tættere på det gode stræk mod vest og Dollarhuset, eller mod øst og Fladbjerg. I foråret har der være observeret store stimer på det lave vand.
Jomfrubakken
Hadsundvej 46, 9550 Mariager, Danmark
Parkering på rastepladsen eller spidsen, men med spidsen er man lidt tættere på det gode stræk mod vest og Dollarhuset, eller mod øst og Fladbjerg. I foråret har der være observeret store stimer på det lave vand.
Direction

Dollarhuset

Her er forholdsvist dybt tæt på land lige ved parkering og mod vest og det er en god idé lige at affiske inden vadning. Der kan fiskes vestpå mod Stenarmen, eller øst om i bugten. Parkering lige ned til vandet, er også med til at gøre dette til en populær plads.

Så er der også lige noget med vejpleje. Nede ved parkering står der en lille boks til ‘vejafgift’. Hver gang du benytter grusvejen, så vil de gerne bede om 5 kr. til formålet.

Dollarhuset
Hadsundvej 9, 9550 Mariager, Danmark
Her er forholdsvist dybt tæt på land lige ved parkering og mod vest og det er en god idé lige at affiske inden vadning. Der kan fiskes vestpå mod Stenarmen, eller øst om i bugten. Parkering lige ned til vandet, er også med til at gøre dette til en populær plads.

Så er der også lige noget med vejpleje. Nede ved parkering står der en lille boks til ‘vejafgift’. Hver gang du benytter grusvejen, så vil de gerne bede om 5 kr. til formålet.

Direction

Stenarmen

En plads der ikke så få gange har kastet præmiefisk af sig, når der afholdes Mariager Fjord Fly Cup. De lokalkendte har sikkert en god formular til parkering, men for mange af os andre dødelige, så foregår det enten ved bugten af Mariager, eller ude ved Dollarhuset. Uanset hvor man ender med at parkere, så kan man heldigvis fiske sig til målet.
Stenarmen
Fjordgade 8, 9550 Mariager, Danmark
En plads der ikke så få gange har kastet præmiefisk af sig, når der afholdes Mariager Fjord Fly Cup. De lokalkendte har sikkert en god formular til parkering, men for mange af os andre dødelige, så foregår det enten ved bugten af Mariager, eller ude ved Dollarhuset. Uanset hvor man ender med at parkere, så kan man heldigvis fiske sig til målet.
Direction

Katbjerg Odde

Der er ikke plads til mange biler ved parkeringsområdet, så det er med at være første, hvis beslutningen er faldet på pladsen her. Pladsen kan være meget effektiv og er man et par stykker, så kan der vades så langt ud, at man kan vade ved siden af hinanden og så affiske mod øst og evt. tilbage igen. Store fisk, og ulovlige garn, er blevet landet her.
Katbjerg Odde
Katbjerg Oddevej 10, 9550 Mariager, Danmark
Der er ikke plads til mange biler ved parkeringsområdet, så det er med at være første, hvis beslutningen er faldet på pladsen her. Pladsen kan være meget effektiv og er man et par stykker, så kan der vades så langt ud, at man kan vade ved siden af hinanden og så affiske mod øst og evt. tilbage igen. Store fisk, og ulovlige garn, er blevet landet her.
Direction

Strandholt

Parkering sker lige i hjørnet mellem skov og hegn, lige ved lågen, og så traver man ned gennem skoven – der er en fin sti. Til sidst havner man selvfølgelig ved vandet og så går turen ellers mod øst og Katbjerg Odde, eller mod vest. Vest kunne være et godt valg.
Strandholt
Strandholtvej 15, 9500 Hobro, Danmark
Parkering sker lige i hjørnet mellem skov og hegn, lige ved lågen, og så traver man ned gennem skoven – der er en fin sti. Til sidst havner man selvfølgelig ved vandet og så går turen ellers mod øst og Katbjerg Odde, eller mod vest. Vest kunne være et godt valg.
Direction

Ørnedalsbugten

Hvis ikke det er Mariagerfjords mest populære plads, så er det absolut en af dem. Kommer man hertil og er den eneste, så har man tilladelse til at juble lidt indeni – ikke udenpå, for så kommer alle de andre. Der køres langs vandet og parkeres ligeledes tæt på. Der kan fiskes et langt stræk mod vest eller øst, fiskene er i begge retninger.
Ørnedalsbugten
Ørnedalsvej 43, 9500 Hobro, Danmark
Hvis ikke det er Mariagerfjords mest populære plads, så er det absolut en af dem. Kommer man hertil og er den eneste, så har man tilladelse til at juble lidt indeni – ikke udenpå, for så kommer alle de andre. Der køres langs vandet og parkeres ligeledes tæt på. Der kan fiskes et langt stræk mod vest eller øst, fiskene er i begge retninger.
Direction
Share This