Horsens Fjord

Fjorden byder på flere former for lystfiskeri, fra det utroligt hyggelige og lukkede fjordmiljø, med lavtvandede områder, til de lidt mere åbne og golde. Der er masser af fiske i fjorden og samtidig, i sæsonen, en meget populær plads til hornfisk.
Title Address Description
Alrø Færgehavn
Alrøvej, 8300 Odder, DanmarkEfter køreturen der aldrig synes at ende, kommer man til et gammelt færgeleje hvor der er parkering. Der fiskes direkte ud i sejlrenden, afhængigt af hvor modig man er (ikke en opfordring) og mod den aflange lille ø mod vest, man med fordel kan fiske rundt om. Bunden er varierer hovedsageligt mellem sten og tang. NB: Vær meget opmærksom på sejlrenden, da den selvsagt er dyb og bunden kan forsvinde under én. Vad med forsigtighed og hold øjnene åbne.
Alrø Dæmning
Alrøvej 200, 8300 Odder, DanmarkEn rigtig fin plads til både havørreder og hornfisk. På østsiden af dæmningen går der et dybere tangbælte vinkelret ud, hvor man kan vade meget langt og fiske ud over – særdeles effektivt efter både hornfisk og havørreder. På den vestlige side fortsætter samme bælte, men her runder det dog ind i vigen og bunden bliver mere stenet og rå. NB: Vær opmærksom på den meget bløde bund, specielt på den østlige side af dæmningen.
Sondrup Strand
Sondrupvej 86, 8350 Hundslund, DanmarkEn speciel lille plads med fredninger på begge sider af fiskeriet. Husk det din pligt at vide hvor fredningsbælterne går, så lad være med at ende i en uheldig og dum situation. Til gengæld kan pladsen selvsagt være meget giftig i de måneder hvor fiskene trækker, da de enten vil den ene eller den anden vej, afhængigt af årstiden.
Havmarken
Havmarken 5, 8700 Horsens, DanmarkEn speciel plads, hvor man kan/skal vade langt ud og derfor ikke er meget besøgt. Mod vest er der en helårsfredning, så fiskeriet foregår for det meste mod øst og gerne i foråret, da fiskene ofte søger ind på dette lave vand og får lidt varme.
Stensballe
Husoddevej 89, 8700 Horsens, DanmarkDer parkeres tæt på Husodde Camping, hvor der også kan købes lidt snacks til turen eller efterfølgende. Mod vest og inderfjorden står vinterfiskene og putter sig, ellers er det hovedsageligt mod øst fiskeriet foregår. Der er godt havørredvand på hele strækket her, men skal man over det helt perfekte, så skal der vades helt til Brakør Skov, men så er der også næsten garanti for at få fast fisk. NB: Vær opmærksom på den bløde bund nogle steder.
Badeanstalten
Strandparkalle 10, 8700 Horsens, DanmarkSå står man næsten med byen i ryggen og finder fisk, men det kan sagtens lade sig gøre alligevel. Muslingebanker og tangbælter karakteriserer pladsen og så det tidlige fiskeri på året, hvor fiskene søger lunere vand og efterhånden mere føde. Vær opmærksom på fredningsbælter.
Boller Mole
Boller Slotsvej 24, 8700 Horsens, DanmarkParkering foretages i skovområdet og fra molen fiskes der mod øst, da vestsiden er helårsfredet. Længere mod øst er der også halvårsfredning. Pladsen er helt inde i inderfjorden og i foråret virker den som en magnet på fjordørrederne – specielt når solen for alvor begynder at varme de inderste vande op, skal man altid affiske inden vadning.
Sejet
Nørremarksvej 55, 8700 Horsens, DanmarkAt sige en plads er god forår og efterår er lidt unødvendigt, det er jo netop i de måneder, hvor det er lettest alle steder – denne plads er ingen undtagelse. Der kan fiskes i begge retninger, vest og øst, og bunden skifter mellem gode store sten, tang og sand.
Borre Tange
Søborgvej 18, 8700 Horsens, DanmarkEn plads hvor der skal gåes langt, før det bliver rigtig sjovt, men så kan der dog også fiskes direkte i sejlrenden. Det betyder selvfølgelig, at der skal vades med forsigtighed og bunden kan også være blød flere steder. Udover spidsen, så kan østsiden anbefales og være giftig på hele strækningen, hvorimod vestsiden kun fungerer i højvande. NB: Vil du prøve kræfter med denne plads, så skal ALLE sanser være slået ud, da sejlrenden er lumsk og meget tæt på land flere steder – gå kun der hvor du kan se bunden!
Snaptun
Snaptun Strandvej 15, 7130 Juelsminde, DanmarkFra parkeringen på Snaptun Lystbådehavn kan der fiskes mod nord og/eller syd. Strækningen mod nord kan være givtig, men turen mod syd og batterierne er et fantastisk naturområde samtidig med, at der er mulighed for både store fisk og undslupne regnbueørreder. På det yderste rev skal der vades med forsigtighed, da det er meget stenet og glat – til gengæld er der også god strøm i vandet, så det er en oplagt plads for fisk.
Pøt Strandby
Pøtvej 7, 8700 Horsens, DanmarkPladsen er ‘kendt’ for de store bølgebrydere/høfder/stenmoler, hvor man med fordel kan bevæge sig ud og i kastene komme endnu længere ud. Som med alle andre stenmoler, så skal man dog være forsigtig, specielt hvis de er våde. Ellers kan man som ved andre lignende steder fiske mellem høfderne, når der jagtes ørreder.
Kirkholm
Kirkholmvej 17, 7130 Juelsminde, DanmarkEn kendt plads ved As Vig der byder på fantastiske bundforhold der veksler mellem badekar, tangplanter, ålegræs og flere fiskelækkerier. Der fiskes fra den første lille spids og så mod As Hoved.
Palsgaard Strand / As Hoved
Juelsminde, 7130 Juelsminde, DanmarkPalsgaard Strand Der fiskes mod syd, hvor pladsen starter med sand og pletter med tang, før man ud mod rundingen rammer ren leopardbund og gode muligheder for fisk. As Hoved Der fiskes mod nord. Et stræk hvor bunden veksler mellem sand og ålegræs, før den begynder at ændre sig mod spidsen og her er scenen også sat, med en gudesmuk havørredplads.
Share This